Gościnny Piątek

Czy relacja – aplikant – patron, w której patron sprawuje funkcję nauczyciela jeszcze istnieje?

Każdy z nas z czasów szkolnych pamięta „ Dzień Nauczyciela”, który zwyczajowo był dniem wolnym od zwykłych zajęć lekcyjnych. Dzień, podczas którego odbywał się uroczysty apel, a nauczyciele byli obsypywani przez swoich wychowanków kwiatami i słodyczami.

Ci bardziej lubiani i poważani nauczyciele opuszczali budynki szkolne z naręczami kwiatów i w asyście uczniów pomagających dotransportować upominki do samochodów. Oczywiście, członkowie rodzin nauczycielskich zapewne preferowali jak ich rodzice tudzież dziadkowie otrzymywali słodycze, niż dzieła sztuki florystycznej. 😉

Wydawać się mogło, że każdy z nas czas edukacji szkolnej ma za sobą i jedynie przez pryzmat dzieci dane nam będzie przyglądać się takim uroczystościom jak „ Dzień Nauczyciela”. Może jednak warto spojrzeć na pojęcie nauczyciel nieco szerzej?

Przekładając powyższe na grunt Adwokatury, a konkretnej młodszych przedstawicieli palestry –  aplikantów, powstaje pytanie – czy w obecnych czasach istnieje jeszcze relacja – aplikant – patron, w której patron sprawuje funkcję nauczyciela?

Instytucja patronatu niewątpliwie nadal istnieje, bowiem każdy aplikant winien jest zawrzeć z adwokatem z kilkuletnim stażem, umowę o patronat. Jednakże, często pojawiają się opinie, iż sytuacja w której patron jest jednocześnie pracodawcą jest ryzykowna. Dlaczego? Bowiem w razie zaistnienia konfliktu traci się więcej. Zjawiskiem dość powszechnym są również fikcyjne umowy o patronat, które zawierają osoby podążające za opisanym powyżej trendem, albo te, których pracodawca nie spełnia ustawowych wymogów do bycia patronem.

W ubiegłym roku odbył się plebiscyt na Patrona Roku, aktualnie trwa jego druga edycja, ale także – podejmowane są próby wyłonienia Aplikanta Roku. Może w przededniu Dnia Nauczyciela warto się zatem zastanowić jakie cechy, zdaniem każdego z nas, winien posiadać wzorowy patron? Bycie dobrym nauczycielem i pedagogiem to niezbędne minimum. Ale – co jeszcze?

Zachęcamy wszystkich – zarówno Patronów, Aplikantów jak i Koleżanki i Kolegów, którzy nie sprawują funkcji patrona do przedstawienia swojego stanowiska i podzielenia się z nami Państwa spostrzeżeniami. Czy w czasach pogoni za dobrami materialnymi zatraca się zwyczaj przekazywania przez patronów wiedzy pozakodeksowej? A finalnie – czy któremukolwiek z aplikantów w tym szczególnym dniu przejdzie przez głowę myśl aby podziękować swojemu patronowi za przekazaną wiedzę?

apl. adw. Agnieszka Wawrzyńczak

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply