Anna Ples

Wiwat kobiety!

99 lat temu kobiety w Polsce uzyskały, po długich staraniach, prawo wyborcze. Wywalczono je 28 listopada 1918 roku na skutek dekretu Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Pierwsze wybory odbyły się 26 stycznia 1919 roku. W Polsce walka sufrażystek odbywała się mniej więcej w tym samym czasie co w pozostałych regionach świata, ale zwycięstwo przybyło szybciej niż ad exemplum w USA.

Kluczową postacią walki o równouprawnienie była Paulina Kuczalska-Reinschmit. Była działaczką społeczną, wydawczynią i publicystką. Nazywana Hetmanką i Sterniczką. Była poliglotką, władała biegle 5 językami. Jako pierwsza sformułowała postulaty kobiece odrębnie od kwestii narodowowyzwoleńczych. Wskazywała na konieczność wywalczenia praw kobiet jako drogi do odzyskania niepodległości. Stworzyła Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich. Zorganizowała obchody twórczości Elizy Orzeszkowej podczas których zbierano pieniądze na rozwój edukacji wśród kobiet.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply