Joanna Parafianowicz

Przeszukanie z rana jak śmietana? Niekoniecznie. Krótki poradnik jak się w takiej sytuacji zachować.

Prawnicy być może kochają inaczej, ale tak jak inni ludzie przeżywają sytuacje, które są dla nich zaskoczeniem. Na przykład przeszukanie w kancelarii lub w domu. Ten drugi przypadek, zwłaszcza wobec faktu, że wielu adwokatów rejestruje kancelarie w domach, może okazać się wyjątkowo przykry. Dlatego warto wiedzieć, co z tym fantem zrobić.

Ze snu wyrwał mnie dzisiaj telefon koleżanki – doświadczonego adwokata, osoby skrajnie poprawnej zawodowo i dbającej o wszelkie standardy, ale także – mamy, która obudzona przez funkcjonariuszy CBA zupełnie nie wiedziała jak się zachować. Pozwolić na przeszukanie, nie pozwolić, zająć się dzieckiem, zadzwonić do sąsiada? Tak, w takich sytuacjach nawet najbardziej wytrawny wyjadacz sal sądowych może poczuć się bezsilny. Dlatego, zwłaszcza w czasach, gdy przypadki zatrzymań, przeszukań i prób zwalniania adwokatów, czy radców z tajemnicy zawodowej zdają się być częstsze niż kiedy indziej, warto wiedzieć, co powinniśmy w  takiej sytuacji zrobi, a z tego co mi wiadomo, informacji takich próżno szukać na stronach ORA (wyjątkiem są tu Katowice).

Dwie sprawy są najważniejsze:

1. Powinieneś żądać uczestniczenia w czynności przedstawiciela samorządu.

To jest obowiązek wynikający z par. 20 KEA. Przepis ten jest jednak sformułowany w taki sposób, że istnieje wątpliwość, czy każdy adwokat jest przedstawicielem samorządu adwokackiego (na to wskazywać może przepis art. 224 kpk), czy jedynie członek władz (ORA, NRA). W moim odczuciu możliwe są obie opcje (choć w pierwszym warto uzyskać upoważnienie Dziekana), jednakże sugeruję skontaktowanie się z kimś, kto ma doświadczenie i wiedzę jak w tym zakresie pomóc. Jeśli nie znacie takiej osoby – dzwońcie  do mnie (600 989 568). Nie mam w zwyczaju wyciszania telefonu na noc i jako członek NRA dysponuję kontaktami do Dziekanów i innych osób aktywnych samorządowo. Nie mając upoważnienia – nie przekażę wprawdzie ich numerów, ale mogę do nich zadzwonić. Wierzę, że pomogą o każdej porze dnia i nocy.

2. Chroń informacje objęte tajemnicą adwokacką

Oznacza to, że powinieneś:

  • poinformować funkcjonariuszy (np, składając pismo, choćby napisane odręcznie), że znalezione przez nich dokumenty objęte są tajemnicą adwokacką (niezależnie od tego, czy to tych dokumentów szukają, czy wezmą do ręki inne). W takiej sytuacji dokumenty te powinny być przez funkcjonariuszy oplombowane i zdeponowane w prokuraturze (bez przeglądania!);
  • dążyć do wstrzymania czynności do czasu przybycia przedstawiciela samorządu na miejsce;
  • zadbać, aby w protokole czynności przeszukania odnotowano z pełną dokładnością wszelkie okoliczności mogące wskazywać na próbę naruszenia tajemnicy obrończej lub zawodowej (art. 148 § 2 k.p.k. w zw. z art. 150 § 2 k.p.k.)
  • wnieść zażalenie na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i inne właściwe czynności (236 § 1 i § 2 k.p.k.);
  • powiadomić o zaistniałej sytuacji Klienta, jeśli jego prawa w związku z przeszukaniem i zatrzymaniem pism i dokumentów mogły zostać naruszone, z pouczeniem go o przysługujących mu prawach;
  • powiadomić na zaś ORA o sytuacji, która może w przyszłości uzasadniać ewentualne przeszukanie.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply